Inu i ka pia, A'ole pilikia, Hanapa'a and SHAKA brah!